Начало

СТАРТИРА МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКИ ЛИТЕРАТУРЕН МАРАТОН, В КОЙТО ПАРТНЬОР ОТ БЪЛГАРИЯ Е РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ - СЛИВЕН

 

От 19 до 22 октомври в гр. Верона /Италия/ бе проведена първата координационна среща по проект Европейски литературен маратон финансиран по програма Култура 2000 на Европейската комисия, в който единствен партньор от България е РБСава Доброплодни. На нея присъстваха Росица Петрова-Василева директор на РБСава Доброплодни и Петя Кънева библиотекар.

Проектът Европейски литературен маратон е едногодишен и ще приключи на 1.10.2007г. Координатор на проекта е фондация Аида/Верона, Италия/, а партньори Фондация Призма/Атина, Гърция/, Информационен център /Картахена, Испания/, Румънско национално радио /Букурещ, Румъния/ и РБСава Доброплодни- Сливен.

Привлечени са и асоциирани партньори от гр.Краковия /Полша/, гр.Ярвепаа /Финландия/, Йорк /Великобритания/ и Белград /Сърбия/.

Целите на проекта са: Улесняване на достъпа до култура и разширяване на културното участие на европейските граждани; Организиране на уникално културно събитие, в което да се включат няколко европейски страни по едно и също време;  Популяризиране на активното участие на гражданите в европейски културни събития..

Проектът предвижда организирането и провеждането на 9 май 2007г. едновременно във всички партньорски градове  на литературни маратони с еднакъв стил и едни и същи характеристики, които да представляват  уникално и иновативно европейско събитие.

Маратоните ще стартират едновременно във всички градове в 11.00ч. римско време и ще продължат от 8 до 10 часа. Всеки партньор избира авторът и произведението, което ще се чете като условието е то да бъде национален шедьовър от 20 век. Четенето ще се състои в театри, кина, площади и др.места, подходящи да съберат многобойната публика, която ще присъства на събитието. Така стотици граждани в различни градове и страни ще изпълняват един след друг публично четене на литературната творба, която е избрана за всяка страна. Четците ще бъдат избирани предварително измежду хора, интересуващи се от литература и театър, ученици, студенти, пенсионери и доброволци от екипа на проекта, желаещи да се включат в проявата. Всеки литературен маратон ще бъде записан на аудио файл и видео и ще бъде представян в реално време в Интернет. След проявата ще бъде подготвен общ филм като финален документ за събитието и ще бъде разпространен на DVD в страните, включени в проекта.

На първата партньорска среща по проекта проведена във Верона бяха определени критериите за избор на шедьовър, избор на място за провеждането, избор на четци за всеки маратон. Приета бе и обща комуникационна стратегия, която ще бъде адресирана към: медии, публика и читатели. Проектът ще бъде популяризиран чрез: web страница, създадена за проекта /обща и от всеки партньор с постоянно обновяване/, радио-реклами, ще бъдат отпечатани брошури, плакати и др. До 30 ноември ще бъдат известни авторите и произведенията, които ще се четат в рамките на маратона във всяка страна.