ЦелИ И ДЕЙНОСТИ на МАРАТОНА

Начална страница

Цели

Ø Улесняване на достъпа до култура и разширяване на културното участие на европейските граждани.

Ø Стартиране на серия от събития, свързани едно с друго за създаване на уникално и иновативно културно събитие, което да включва няколко европейски страни по едно и също време;

Ø Популяризиране на активното участие на гражданите в европейски културни събития (както читатели, така и слушатели).

Дейности:

1. Подготвителна фаза на Европейския литературен маратон –

Ø Определяне от всеки съ-организатор и асоцииран партньор на национален шедьовър от XX в., който ще се чете в съответната страна;

Ø Определяне на условията за участие в маратона и подбор на четци;

Ø Определяне на най-подходящо място и време за провеждане на събитието.

2. Популяризиране на проекта

Ø Създаване и постоянно обновяване на web-страница на проекта;

Ø Създаване на на web-страници на съ-организаторите и асоциираните партньори;

Ø Подготовка и отпечатване на брошури, плакат и други рекламни материали;

Ø Радио реклама;

Ø Прес дейности.

3. Провеждане на Европейски литературен маратон – 9 май 2007г.

Ø Маратонът се провежда от всеки съорганизатор и асоцииран партньор по едно и също време и с еднаква продължителност;

Ø Стотици граждани от различни страни и на различни езици ще четат публично литературна творба, избрана от съответния организатор;

Ø Записване на всеки маратон на аудио файл и видео и директно излъчване в Интернет.

4. Пост – продукция на Европейския литературен маратон

Ø Подготовка на филм на DVD като финален документ на събитието и разпространяването му в страните, включени в проекта.