УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Четците-участници в Европейския литературен маратон във всяка страна ще бъдат избирани  измежду хора, интересуващи се от литература и театър, ученици, студенти, работещи, пенсионери и доброволци от екипа на проекта, желаещи да се включат в проявата.

 Всеки кандидат за участие в маратона предварително попълва декларация, в която дава съгласието четенето му да бъде заснемано и представяно в Интернет и в подготвяния филм.

Подборът на четците се извършва предварително от организаторите на маратона в съответната страна. Подготвя се списък, който се оповестява един ден преди стартирането на маратона. 

Начална страница

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЛИТЕРАТУРЕН МАРАТОН

БЪЛГАРИЯ, СЛИВЕН, ПЛОЩАД „ХАДЖИ ДИМИТЪР”

9 МАЙ 2007 г.

 

 

Организатор: Регионална библиотека „Сава Доброплодни” - Сливен

8800 гр.Сливен, ул."Никола Карев" 1, phone/fax: (0359 44) 62 24 41,

e-mail: reglibsliven@iradeum.com, rpetrova@iradeum.com

WEB site: http://reglibsliven.iradeum.com

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 От ......................................................................................... - /        г./

Гр./с................................................................/тел.: ............................

  

         Декларирам, че се включвам доброволно в реализирането на проекта „Европейски литературен маратон” (9 май 2007г. – гр. Сливен) и давам съгласието си моето участие като четец да бъде заснето и представено в Интернет и в документален филм, който да се разпространява в страните от ЕС.

 

 

8 май 2007г.                                           Декларатор:

гр. Сливен                                              

                                                                 

Начало на страницата

ДОБРОВОЛЦИ

Начална страница

Списък на доброволци – четци на маратона в гр. Сливен

1. Александър Алексиев

2. Анастасия Ангелова

3. Ангелина Сярова

4. Антония Сивева-Иванова

5. Бисерка Михалева

6. Бойка Карачивиева

7. Борис Накев

8. Боряна Стоянова

9. Валентина Димитрова

10. Валерия Тодорова

11. Ваня Иванова

12. Веселка Йорданова

13. Виолета Калайджиева

14. Вихрен Чернокожев

15. Галина Гецова

16. Галя Бинева

17. Галя Чолакова

18. Георги Шейтанов

19. Даниел Петров

20. Даниела Субашева

21. Денко Делчев

22. Диана Джагарова

23. Димитър Бечев

24. Димитър Войводов

25. Димитър Войводов

26. Димитър Даскалов

27. Добрина Славова

28. Добринка Стойкова

29. Дора Ескидарова

30. Дочка Андонова-Петрова

31. д-р Иванка Денева

32. д-р Пеньо Смеков

33. Евгения Генова

34. Евгения Славова

35. Екатерина Иванова

36. Елка Гъркова

37. Ерик Ноло

 

38. Ефимия Павлова

39. Жаклин-Луиза Иванова

40. Златина Петкова

41. Златко Гулеков

42. Зорница Александрова

43. Иван Христов

44. Иванка Калайджиева

45. Игор Чипев

46. Йоана Василева

47. Катя Воденичарова

48. Катя Калфова

49. Красимир Недев

50. Красимира Господинова

51. Лилия Каракачанова

52. Лиляна Цонкова

53. Лъчезар Камбуров

54. Людмила Йоргова

55. Маргарита Даскалова

56. Маргарита Хисапчиева

57. Мариана Жекова

58. Мариана Иванова

59. Мариана Марчева

60. Мариета Ангелова

61. Марин Кавръков

62. Мария Басанова

63. Мария Гарева

64. Мария Николова

65. Мария Първанова

66. Мария Русинова

67. Мая Дългъчева

68. Мими Николова

69. Минко Стефанов

70. Михаела Грабева

71. Надежда Тодорова

72. Недка Енергиева

73. Нели Димитрова

74. Николай Стоянов

75. Нора Момчева

 

 

76. Офелия Кънева

77. Павлина Ангелова

78. Пенка Саръмова

79. Петър Добрев

80. Петър Сяров

81. Петя Александрова

82. Петя Иванова

83. Петя Курдова

84. Петя Кънева

85. Преслава Братойчева

86. Радина Съмналиева

87. Радостин Койчев

88. Радостина Мундрова

89. Росица Иванова

90. Росица Чернокожева

91. Румяна Загорчева

92. Румяна Лазарова

93. Слава Драганова

94. Славейка Петрова

95. Станимир Стамов

96. Станимира Дараджанова

97. Станка Цандева

98. Стела Костова

99. Стефка Георгиева

100. Стефка Котова

101. Стоян Димов

102. Стоян Марков

103. Таня Евтимова

104. Тенко Тенев

105. Тотка Матекова

106. Труфка Стойкова

107. Фатме Мустафова

108. Христина Чолакова

109. Христо Симеонов

110. Цена Маркова

111. Юлия Генчева

112. Янко Янков

Списъкът се допълва

Начало на страницата