ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

Начална страница

 

ФОНДАЦИЯ "АИДА"

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
 "САВА ДОБРОПЛОДНИ"

 

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Център за изследвания на развитието ПРИЗМА

  

РУМЪНСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

Фондация Аида /ВЕРОНА, ИТАЛИЯ/ - координатор на проекта

 

Фондация "Аида" е основана във Верона през 1983г. от група театрални артисти - професионалисти, oбединили се около идеята за подкрепа на детския театър. От самото  начало, тя е отворена към различни артисти, с различни идеи, които да работят заедно и да създават нови артистични творби. През 1987г. Италианското министерство за културно наследство и дейности одобрява асоциацията като иновационен постоянен детски театър. През 1996г. асоциацията става частна фондация: Фондация "Аида".

 Много артисти са работили с Фондация "Аида" и всеки един е дал своя принос, като в замяна е получил стимул и вдъхновение. Затова всеки културен проект е резултат от щастливата среща на хора, възможности и енергии, които винаги са нови и различни. Дейностите на Фондация "Аида" са разнопосочни, но тя си е запазила основната сфера на работа-детския театър. Така театърът се е слял с визуалните изкуства и компютърните графики, с класическата и съвременната музика и с великата традиция на Комедия дел арте и театралните езици на 20 век.

 Но Фондация "Аида" прави повече от това да прави представления. Тя насърчава културата на театъра чрез своите периодични списания, в които място намират главните италиански детски театрални компании и важни фигури в съвременния театър. Фондация "Аида" организира театрални курсове и работилници за деца от всички възрасти, учители и педагози и за други театрални ентусиасти. Тя реализира и специален проект Университетски театрален уъркшоп по договаряне с Университета във Верона за обучение на студенти по езиците и историята на съвременния театър. През 2003г. Фондация "Аида" става професионален център за обучение, акредитиран към област Венето и организира курсове за технически, артистичен и организационен персонал в областта на  представленията на живо. Фондация "Аида" излиза и извън границите на театъра като провежда и различни културни събития, някои от които вече са станали редовно планирани прояви.

 През 2000г. Фондация "Аида" започва да работи в тесни връзки с Театрино дей фонди на Сан Миниато (Пиза) и те заедно създават Титивилус издателство, специализирано в областта на театъра.

Връзките с други италиански и чужди театрални и културни асоциации винаги са били съществени за фондацията. Затова тя участва в европейски и международни фестивали (също с продукции на местните езици), сътрудничи по международни проекти и е член на главните европейски мрежи в тази област, като EUnetART и Assitej.

 От 2002г.до момента Фондация "Аида" е осъществила три литературни маратона с граждани на Верона, в сътрудничество с Университета на Верона: четене на Божествена комедия на Данте (2002), на Орландо Фуриозо на Ариосто (2003) и на Илиада на Омир (2004).

 

за повече информация: www.f-aida.it

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "САВА ДОБРОПЛОДНИ" /СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ/

 

Регионална библиотека Сава Доброплодни е създадена като държавна библиотека през 1955г. с Решение на МС. През 1995г. става депозитна за учебната, научно-популярната, детска литература /във фондовете си съхранява трайно по един екземпляр от цялата книжна продукция за деца в България/. От 1 юли 2000г. по силата на ПМС 153/28.07.2000г. получава статут на регионална библиотека - основен културен и научно-информационен център, осъществяващ дейността си на територията на Сливенска и Ямболска области.

В началото на XXI век Сливенската библиотека Сава Доброплодни съчетава в ежедневието си традиция и новаторство, статукво и динамичната му конструктивна промяна. Тя предоставя на гражданите на Сливен и региона уникален многоотраслов фонд от монографии, справочна литература, периодика, нотни и графични издания, картини, плочи, касети, компактдискове, диапозитиви, диафилми, видеофилми и др. материали, на български и чужди езици. Особено ценен е старопечатния фонд от книги, публикувани в периода 1806-1878г. Библиотеката е архив на местния печат и център на справочно-библиографската и информационна дейност и на библиографията за родния край, регионален център за междубиблиотечно обслужване, както и методически и координационен център за всички видове библиотеки на територията на Сливенска и Ямболска области, разработва и участва в реализирането на програми и проекти свързани с продължаващото образование, културната интеграция и гражданското участие, реализира дългосрочна програма за работа с деца.

Чрез свободния достъп до Internet и новите информационни технологии библиотеката вече е пространство на свободния диалог, тя е част от информационното общество без граници. Разполага с електронна читалня за достъп до Интернет и локална автоматизирана мрежа за достъп на библиотечни специалисти и потребители до всички информационни масиви на библиотеката. Електронният каталог на библиотеката е представен в Internet. От м.декември 2004г. в Чуждоезиковия център функционира Регионален Евродеск център по програма Младеж на ЕС.

Особеното и различното, онова което отличава Регионална библиотекаСава Доброплодни - Сливен от останалите големи библиотеки в страната е нейната целенасочена работа с децата. Тя е основен организатор и на единствения в България Национален фестивал на детската книга.

РБ Сава Доброплодни работи и по редица международни проекти. Партньори на библиотеката са: Регионална библиотека гр.Гера /Германия/, Областна библиотека в гр.Тернопол /Украйна/, Градските библиотеки в гр.Куопио /Финландия/, гр.Печ /Унгария/, гр.Дунайска стреда /Словакия/,  организаторите на Международния детски фестивал Змеjеве дечjе игре /Нови сад, Сърбия/, организаторите на Международния фестивал Библиобраз /Москва, Русия/, Centro in Europa /Генуа, Италия/ и др. Библиотеката работи в сътрудничество и с Британски съвет София, Френски културен институт - София, Гьоте институт София, с редица посолства и културно-информационни центрове, както и с няколко донорски организации от САЩ и Канада.

В последните пет години Регионална библиотека Сава Доброплодни е реализирала успешно над 20 проекта финансирани от: Фондация Отворено общество, Фондация Чарлс Стюарт Мот/САЩ/, Британски съвет, програми на Европейския съюз /Phare, Младеж/ и др.

 

за повече информация: http://reglibsliven.iradeum.com

 

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА /СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ/

Провежда се ежегодно през м.май от 1999г. Организира се от Регионална библиотека "Сава Доброплодни" Сливен с подкрепата на Министерство на културата, Национален център за книга към Министерството на културата, Община Сливен, Областна управа - Сливен, Агенцията за българите в чужбина, Ротари клуб - Сливен, издателства и др. За трета поредна година Фестивалът се провежда под почетния патронаж на първата дама на България - г - жа Зорка Първанова.

Гости на Фестивала са автори, издатели, книгоразпространители, библиотечни специалисти от България и др.страни, педагози, психолози, представители на българските общности от чужбина и много деца.

Националният фестивал на детската книга е уникално явление в културния живот на страната. Целта на организаторите е да се даде възможност на всички участници в процеса на създаването и разпространението на детската книга, както от България така и от други страни, да се срещат ежегодно и да обсъждат състоянието и бъдещето на детското книгоиздаване, да очертават проблемите, които стоят пред тях, да набелязват пътища за засилване на интереса на децата към книгата и четенето, в конкуренция с новите мултимедийни продукти. Не на последно място да се провокира въображението и творчеството на децата.

Всяка година в програмата на фестивала се включват: базари на книги, представяне на автори и издателства, кръгли маси по проблемите на детската книга, конкурси, изложби, представления, концерти, карнавални шествия и др.

Ежегодно в рамките на Националния фестивал на детската книга се провеждат и литературни конкурси и конкурси за рисунка на различни теми. В тях вземат участие деца и юноши на възраст от 6 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 6-9години, 10-12 години, 13-16 години

От 2004г., в рамките на Фестивала, се връчва и Национална награда Константин Константинов за принос в книгоиздаването за деца през предходната година. Наградата включва малка пластика, диплом и парична сума и се връчва в четири  категории: голяма награда за цялостен принос и награди за: издателство, автор, илюстратор. Първият носител на наградата за цялостен принос е поетът Валери Петров.

От 2002г. организаторите на Националния фестивал на детската книга работят в партньорство с Международния фестивал на изкуствата за деца Змеjeве дечjе игре /Нови Сад, Сърбия/, а от 2005г. с Международния фестивал Библиобраз Москва /Русия/, Андерсенов фестивал (Сестри Леванте, Италия), Фестивал на приказките (Берлин, Германия) и др.

През м.юни 2000г., за организацията и провеждането на II Национален фестивал на детската книга, Регионална библиотека Сава Доброплодни Сливен бе отличена с престижната национална награда Христо Г.Данов 2000 за принос в българската книжовна култура, в раздела Представяне на българската книга. През м.юни 2004г. за целенасочената си работа с деца за популяризиране на детската книга и организацията и провеждането на VI Национален фестивал на детската книга библиотеката получи медал и грамота на 47 Международен фестивал на изкуствата за деца Змеjeве дечjе игре /Нови Сад, Сърбия/.

 

за повече информация: http://childbookfest.iradeum.com

 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ (КАРТАГЕНА, ИСПАНИЯ)


 

v     Центърът за изследвания и развитие (ЦИР) е нестопанска европейска консултантска агенция, създаден с цел да сътрудничи в определянето, развитието и консолидирането на социални и културни проекти, чиято инициатива принадлежи на разширяващата се асоциативна структура на обществените местни, регионални и европейски администрации.

 

v     ЦИР се намира в гр.Картагена, в област Мурсиа.

 

v     ЦИР в сътрудничество с асоциативни структури, подпомага оформянето и стартирането на проекти, които допринасят за подобряване качеството на културните и образователни политики, както и за социални намеси. Предлага своите местни и регионални услуги на асоциации, без лично облагодетелстване, администрации, за изследване, планиране, мениджмънт на проекти, и установяването на партньорство в рамките на проекти, подкрепяне от ЕС, автономните делегации, и други институции с международен обсег.

 

v     ЦИР има традиции в подпомагането на европейското обединение и разчита на екип от професионалисти с голям опит в социалната и културната сфера, обслужващи намирането и мениджмънта на субсидии от международен, национален и автономен характер.

 

v     Зад гърба си има участие в много социални и културни проекти.

 

за повече информация: www.centroid.info

 

Център за изследвания на развитието ПРИЗМА/АТИНА, ГЪРЦИЯ/

Профил:

ПРИЗМА е независима консултантска агенция, специализирана в сферата не местното и регионално развитие, пазара на труда, управление на планирането и изследванията в обществения и социалния сектор, както и в оценката и мениджмънта на развитието на програми и проекти. Нейната изследователска работа покрива сферите на човешките ресурси, социалната политика и култура.

ПРИЗМА е основана през 1989 г. от двама опитни учени от областта на социалните науки, Фули Папагеоргиу и Никос Варелидис с европейски опит, които са нейни партньори и директори.

ПРИЗМА сега е една от водещите гръцки консултантски агенции в нейната сфера. Тя се занимава с изследване и консултации в Гърция и също така има силни връзки с други консултантски агенции и изследователски институции из цяла Европа, с които тя развива заедно проекти, сравнителни проучвания и оценъчна работа на европейско ниво.

Подходи и екип:

Подходът на ПРИЗМА към проучвания и консултиране акцентува особено върху политически препоръки и управленска намеса и е насочена към конкретни и практически цели.

Клиентите на ПРИЗМА идват основно от обществения и социалния сектор. Те включват правителствени отдели и агенции, социални партньори, местни власти и агенции за местно развитие и частни предприятия в Гърция, Комисията на ЕС и международни организации, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или Европейската фондация за подобряване условията на живот и работа.

Екипът на ПРИЗМА има разнообразна академична квалификация, която включва местно и регонално планиране, инженерни науки, икономика, социология, политически науки, бизнес администрация, обществено управление, маркетинг, информатика и операционни изследвания. Понастоящем ПРИЗМА има екип от 18 души, който включва:

- 11 постоянни членове на научен екип;

- 4 научни сътрудници;

- 3 души административен персонал

в нейните два офиса в Атина. Допълнително към нейния местен екип, ПРИЗМА има много широка мрежа от външни консултанти и организации в Гърция и в чужбина, с които тя си сътрудничи по проекти.

Опит по проекти в областта на културата:

- ЖИВИ ЗАМЪЦИ, с участието на три страни (Гърция, Италия, Испания),Прогама РАФАЕЛ (Европейска комисия, DGX, 1999-2001).

- ОИКОС II: Битът през 16-20 век в Европа, с участието на три страни (Гърция, Португалия, Англия), Програма РАФАЕЛ (Европейска комисия, DGX, 1999-2000)

- ЕВРИПИД: Европейска лятна академия, за поощряване иновациите в драматичното творчество и в изпълнителските изкуства, с участието на театрални организации от 7 страни (Гърция, Холандия, Белгия, Германия, Италия, Франция, Англия), Програма КУЛТУРА 2000 (Европейска комисия, DGX, 2000).

- Изследване и документиране на традиционни гръцки костюми, използвайки съвременна информация и комуникационни технологии, CSF I (Генерален секретариат за изследване и технологии, Министерство на индустрията, 1995-1996).

- Изследване на модели на свободното време и използването на местните средства за отдих в Аргиропули, Каламата, Халкидики, Илиопули, Коридалос, Килкис, Лаврон и провинция Сетея (Генерален секретариат за младежта, Гръцка агенция за местно развитие и местно управление, 1990-1993).

- Програма за изследване на местното управление и качество на живот (Генерален секретариат за изследване и технологии,Министерство на индустрията, 1990).

 

за повече информация: www.prismanet.gr

 

Румънска радио-разпространителСка корпорация /Букурещ/

Комуникацията играе изключителна роля и информацията трябва да бъде достъпна на национално и местно ниво чрез мас-медиите. Радиото представя едно от решенията, чрез които позитивният опит може да бъде реализиран на местно и национално равнище чрез средствата на атрактивно и достъпно образование и културни програми.Съобщенията достигат спонтанно до широк брой хора, на минимални цени и с непосредствено въздействие, подпомагайки разширяването на мрежата от комуникатори.

 

История на организацията:

На 1 ноември 1928 Радио-телефонното предаване излъчва първата си програма;

1929 Основан е Оркестърът на националното радио. Излъчена е първата радио-театрална програма. Първи живи излъчвания от Националната опера;

1933 първите живи излъчвания на футболни мачове;

1943 започва развитието на мрежа от предаватели на къси вълни;

1952 отваря се сградата на радиото, настоящият главен офис на Радио Румъния;

1954 Радио програма 2 и стартират първите териториални станции в Клуи и Крайова

1973 започва излъчването на Радио програма 3, адресирана към младежите.

Декември 1989 - Радио Румъния излъчва на живо Румънската революция. Събитията от 1989 доведоха до фундаментално реструктуриране на програмите на Радио Румъния.

1993 - Радио Румъния става пълноправен член на Европейското радио и Телевизия

1997 - започва излъчването на музикалната станция Георге Енеску на Радио Румъния;

1998 - създадена е издателската къща Каза Радио " за публикуването на документи от "Златните архиви " на Радио Румъния (книги, аудио-записи и т.н.).

 

Основни дейности

Румънска радио-разпространителска корпорация предоставя своята експертност в сферата на свободното информиране и образоване на обществеността, своят професионален капацитет и опит, както и техническия си капацитет на национално ниво. Освен това, корпорацията, съгласно Закон 41-1994 има задължения, засягащи поощряването на демократичните, граждански и морални ценности. Член 15 на същия закон постановява, че задачата на Румънската радио-разпространителска корпорация е да извършва радио-излъчвания за целите на информирането, развитието и образоването на слушателите, в сътрудничество с обществени и частни организации.

Основните дейности включват:

Производството и излъчването на радио-програми за новини и текущи събития; образователни, културни, музикални и развлекателни програми; радио-програми за деца и младежи

Концерти и живи шоу-предавания;

Редактиране и издаване на литературни и аудио-материали

 

за повече информация: www.srr.ro

 

Aсоциираните партньори, ще се проведат маратони в градовете:

Краков (Полша)

Ярвепаа (Финландия)

Белград (Сърбия)

Йорк (Великобритания).


В началото